Từ khóa "Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Phát triển Sinh Vật Cảnh thành một ngành kinh tế sinh thái đặc hữu giá trị cao" :