Từ khóa "Người nông dân "giật mình" khi nhận được cuộc điện thoại của Bộ trưởng" :