Từ khóa "Lương tri của nhà văn chính là làm ra vẻ đẹp của ngôn từ" :