Từ khóa "Lúa lưu niên- giải pháp ‘n trong 1’ của Trung Quốc" :