Lịch sử đã minh xét: Việt Nam hi sinh cả máu của mình giải cứu Campuchia khỏi nạn diệt chủng