Từ khóa "Kinh tế Việt Nam phục hồi trong bối cảnh bất ổn của kinh tế toàn cầu" :