Từ khóa "Hoạt động của PHANO năm 2022: Những kết quả nổi bật và đôi điều trăn trở" :