Từ khóa "Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn - một con người tuyệt đẹp" :