Từ khóa "giải đối với hàng chục triệu hộ nông dân" :