Cảnh báo nguy cơ "vỡ trận" sầu riêng, chanh leo xuất đi Trung Quốc