Từ khóa "Bắc Kạn kỳ vọng thành trung tâm chăn nuôi mới của cả nước" :