Hội chợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP...Hà Nội năm 2022 có những nội dung gì?

25/02/2022 14:02

Nongthonvaphattrien - Hội chợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP, sản phẩm làng nghề và Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội năm 2022 tại trung tâm Thành phố sáng tạo Mailand Hanoi City (khu đô thị Splendora Bắc An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) từ ngày 07-17/3/2022.

Hội chợ giống vật tư thiết bị nông nghiệp, nông sản an toàn, OCOP...Hà Nội năm 2022 có những nội dung gì?

 

Lan Phượng