Lâm Đồng: Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường

Trước tình trạng bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng đã triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục, đảm bảo an toàn trường học.