Trăn trở với rừng của tư lệnh tối cao trong ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Tại Hội nghị tổng kết 50 năm Xây dựng và Phát triên lực lượng Kiểm lâm nhân dân năm nay (21 tháng 5 năm 2023) tại Hà Nội, tôi cùng nhiều đại biểu may mắn đã nhận được những cuốn sách quý về lâm nghiệp từ tiền riêng bỏ ra của nhà báo Xích Lô, bút danh báo chí của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) Việt Nam gửi tặng với lời nhắn nhủ: “Chúng ta không thể trông chờ và kỳ vọng mà cần cùng hành động để tưới mát, vun trồng và chăm sóc tình yêu với rừng cũng như với khát vọng cống hiến của người giữ rừng bền vững”