Đắk Lắk: Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" giúp đồng bào dân tộc thiểu số giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng

Để đảm bảo lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc con người Việt Nam; đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển bền vững mà nước ta cam kết với Tổ chức Liên Hợp Quốc, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712 về Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” đến năm 2025. Dù mới triển khai 3 năm, nhưng chương trình đã có những tác động to lớn, giúp đồng bào miền núi thoát nghèo.