HTX chuẩn hóa quy trình để đáp ứng yêu cầu cao hơn của thị trường

Thực tế, nông sản của các HTX ngày càng được cải thiện, nhưng việc ổn định chất lượng và tuân thủ tiêu chuẩn chưa được như mong đợi nên chưa tận dụng được những lợi thế về vùng nguyên liệu cũng như nhu cầu thị trường để nâng cao giá trị sản xuất.