EBOOK: Sách ảnh “Một thoáng Nông thôn mới Hà Nội”

NXB Dân Trí vừa xuất bản cuốn sách ảnh mang tựa đề "Một thoáng Nông thôn mới Hà Nội". Được biết, cuốn sách quý này giới thiệu phần lớn tác phẩm ảnh từ cuộc thi "Một thoáng Nông thôn mới Hà Nội" do Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới TP. Hà Nội phối hợp cùng Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức năm 2022.