Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng

Những năm gần đây, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 64 nghìn ha nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 450 ha ứng dụng công nghệ thông minh, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân trong tỉnh.