Phát triển du lịch nông thôn ở Tây Nguyên

Trong thời gian vừa qua, các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều cách làm mới cho phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Do vậy, du lịch nông thôn ở các tỉnh Tây Nguyên ngày càng được du khách đánh giá cao, là điểm đến của nhiều du khách trong nước, quốc tế.