Chương Mỹ - Hà Nôi: Đón danh hiệu nông thôn mới và triển khai kế hoạch phát triển trong giai đoạn mới

Sáng 25/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ đã tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận "huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020".