Lan tỏa công trình khoa học trong nông nghiệp: Đề cao cách làm thật, kết quả thật

Nongthonvaphattrien - Ngày 13/4, Bộ trưởng Lê Minh Hoan có buổi làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vụ Khoa học- Công nghệ và Môi trường, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật và Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi. Bộ trưởng đã gợi mở nhiều vấn đề để nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các đơn vị.