Cúm gia cầm lan rộng bất thường tại Nhật Bản

Các ca nhiễm cúm gia cầm độc lực cao đang lan rộng với tốc độ bất thường ở Nhật Bản. Tính đến hôm 26/11, 18 ổ dịch cúm gia cầm đã được xác nhận trong mùa này tại các trang trại gia cầm ở 12 trong số 47 tỉnh thành trên toàn Nhật Bản.