Một số lưu ý về vụ lúa xuân 2023 ở phía Bắc

Các tỉnh phía Bắc đang chuẩn bị bước vào gieo cấy vụ lúa xuân 2023. Vậy vụ này có gì cần chú ý?