Đại dịch COVI19 đã đẩy hàng triệu người dân Đông Nam Á vào cảnh nghèo cùng cực và các quốc gia đã sẵn sàng phục hồi

Nongthonvaphattrien - Đại dịch do vi-rút corona (COVID-19) gây ra đã làm khu vực mất đi 9,3 triệu việc làm, đẩy 4,7 triệu dân rơi vào cảnh nghèo cùng cực trong năm 2021, đây là điểm nổi bật trong báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) được trình bày tại Hội nghị chuyên đề về Phát triển Đông Nam Á (SEADS) diễn ra trong hai ngày 16và17 tháng 3 năm 2022.