Liên kết sản xuất, tiêu thụ nâng cao giá trị sản phẩm: Bài học thành công của HTX SX KD DV Nông nghiệp xã Văn Đức (Gia Lâm - Hà Nội)

Nhiều năm nay, huyện Gia Lâm tích cực xây dựng, duy trì các chuỗi liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả, sữa bò... nhằm tăng thu nhập cho người sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Bài học thành công của HTX SX KD DV Nông nghiệp xã Văn Đức (Gia Lâm - Hà Nội) là một ví dụ như vậy.