Đối thoại về hiệu quả Chương trình OCOP trên Đài truyền hình Hà Nội

Nongthonvaphattrien - Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP sau một thời gian triển khai đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó, chương trình cũng bộc lộ những nhược điểm hạn chế. Để rõ hơn về vấn đề này, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi vời bà Vương Thị Kim Thắm - TGĐ Công ty CP Sông Đà Kinh Bắc và bà Trịnh Thị Kim Thư - TGĐ Công ty CP MD Queens.