Giúp thanh niên bán sản phẩm OCOP trên các nền tảng số

Ngày 12/8, tại huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức chương trình tập huấn tăng cường kỹ năng bán các sản phẩm OCOP qua phương tiện số cho thanh niên nông thôn.