Vui Tết vẫn nhớ ruộng đồng

Những ngày vui Tết là giai đoạn cây trồng vụ đông xuân đang sinh trưởng, lại là lúc sâu bệnh hại phát sinh nên nông dân vẫn bám đồng ruộng chăm sóc lúa.