Du lịch nông nghiệp (Agrotourism) – Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Du lịch nông nghiệp (Agrotourism) (DLNN) hay còn gọi là Du lịch sinh thái, Du lịch nông thôn (Rural tourism) đã và đang nhiều nước trên thế giới áp dụng như một xu thế phát triển tất yếu của xã hội.