VinFuture là nguồn động lực cho nhà khoa học ‘siêu vật liệu’ lấy nước từ không khí

Ngày 20-1-2022, tại Lễ trao giải VinFuture lần 1 tổ chức tại Hà Nội, hạng mục Giải Đặc biệt dành cho “Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới” được trao cho Giáo sư Omar Yaghi (Mỹ) với công trình tiên phong khám phá ra vật liệu khung hữu cơ-kim loại(MOFs).