Dùng Facebook trong tương lai sẽ phải trả phí

Trước đây, người dùng Facebook được sử dụng miễn phí nhưng phải đánh đổi bằng thông tin cá nhân, trong thời gian tới người dùng sẽ phải trả phí để được hưởng các tiện ích từ ứng dụng này mang lại.