Hoàn thiện chính sách đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội

​​​​​​​Sau phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong dã chủ trì Phiên hội thảo với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.