Hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới trước năm 2025

Chiều 20/10, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện chương trình đến hết quý III/2023, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023.