Kiên Giang: Đột phá nuôi tôm nước lợ công nghệ cao vùng Tứ giác Long Xuyên

Nongthonvaphattrien - Thời gian gần đây, mô hình nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao không chỉ tạo đột phá cho vùng Tứ giác Long Xuyên mà còn đóng góp lớn vào sản lượng tôm nuôi của tỉnh Kiên Giang.