TS. Lê Thành Ý: Hợp tác nông nghiệp - thực phẩm giữa Việt Nam và Đan Mạch (Phần 2)

Nhằm tạo cơ hội hợp tác và kinh doanh với các đối tác tiềm năng tại Việt Nam, từ ngày 16 đến 19 tháng 8 năm 2022, Đoàn Doanh nghiệp Đan Mạch về Nông nghiệp Thực phẩm đã tới Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn lần này là một nỗ lực của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp &Phát triển Nông thôn Việt Nam và Hội đồng Nông nghiệp-Lương thực Đan Mạch nhằm khôi phục mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp-thực phẩm sau gần hai năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.