Bản lĩnh phụ nữ Việt Nam

Từ tháng 10/2018 đến nay, Việt Nam đã triển khai 4 bệnh viện dã chiến cấp 2 tới Nam Sudan.