Vũ khí hạng nặng do Mỹ viện trợ đã đến Ukraine

Lô vũ khí hạng nặng do Mỹ viện trợ gồm 11 trực thăng Mi-17, 18 pháo tầm xa, 300 thiết bị bay cảm tử Switchblade, 500 tên lửa chống tăng Javelin và nhiều vũ khí khác đã đến Ukraine.