Kỷ niệm 80 năm ngày mất của anh hùng liệt sỹ Kim Đồng (15/2/1943 - 15/2/2023)

Kim Đồng (tên thật là Nông Văn Dền) sinh năm 1929. Ngày 15/5/1941, đồng chí Đức Thanh là cán bộ cách mạng quyết định thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc tại làng Nà Mạ, gồm có 4 đội viên: Kim Đồng, Cao Sơn, Thanh Thuỷ, Thuỷ Tiên do Kim Đồng làm đội trưởng, sau đó kết nạp thêm Thanh Minh.