Hoãn phiên xử 'trùm cuối' trong đường dây buôn lậu 136 triệu lít xăng dầu

Trong vụ án này, đã bốn lần tòa lên lịch xét xử sơ thẩm nhưng cả bốn phải tạm hoãn phiên tòa do nhiều lý do.