Nghề làm nước mắm Phú Quốc trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sau hơn 200 năm ra đời, tồn tại và phát triển, ngày 16-12, nghề nước mắm truyền thống ở Phú Quốc đã chính thức được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian.