Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Sáng 26/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.