Bà Trương Thị Mai được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII

Ngày 6/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ. Bộ Chính trị quyết định như sau: