Sự tích câu thành ngữ 'cáo mượn oai hùm'

Thành ngữ vốn bắt nguồn từ một chuyện ngụ ngôn kể về sự gian ngoan, láu cá của cáo đã khéo uốn ba tấc lưỡi để lừa được hổ ‘to đầu mà dại’.