Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn - người thầy tôi yêu quý nhất

Vừa qua, Nhà xuất bản Dân trí phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa xuất bản cuốn sách "Đào Thế Tuấn - Nhà Khoa học Nông nghiệp uyên bác". Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam xin giới thiệu bài viết “Giáo sư, Viện sĩ Đào Thế Tuấn - người thầy tôi yêu quý nhất" của tác giả GS.TS. Trần Văn Lài nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả trong cuốn sách quý nói trên