Ứng dụng Khoa học vào phát triển dược liệu: Bài học ở HTX Nam dược Tản Viên Sơn

Trong những năm qua, Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển sản phẩm OCOP. Không dừng lại ở đó, Hà Nội sớm quan tâm phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm và ứng dụng khoa để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Để hiểu rõ hơn mô hình này, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức Talkshow "Ứng dụng Khoa học vào phát triển dược liệu" với sự tham gia của Bác sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm và ông Trương Mạnh Hải - HTX Nam dược Tản Viên Sơn.

Ứng dụng Khoa học vào phát triển dược liệu: Bài học ở HTX Nam dược Tản Viên Sơn

 

Trang Viên

Link nội dung: https://www.nongthonvaphattrien.vn/ung-dung-khoa-hoc-vao-phat-trien-duoc-lieu-bai-hoc-o-htx-nam-duoc-tan-vien-son-a476.html