Govafood được vinh danh tại "Diễn đàn hợp tác phát triển kinh tế quốc gia"

 

Link nội dung: https://www.nongthonvaphattrien.vn/govafood-duoc-vinh-danh-tai-dien-dan-hop-tac-phat-trien-kinh-te-quoc-gia-a3072.html