Kỳ họp bất thường 'chỉ xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, kỳ họp bất thường chỉ xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đã chín, đã rõ, được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Có thể họp trực tuyến hoặc tập trung

Sáng 28/11, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến một số vấn đề về việc tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội và bước đầu chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ bám sát hơn Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Kỳ họp bất thường 'chỉ xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách' ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh QH

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, về nguyên tắc, kỳ họp bất thường chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, hoặc 2/3 đại biểu Quốc hội kiến nghị. Tại kỳ họp bất thường cũng chỉ xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đã chín, đã rõ, được sự đồng thuận, thống nhất cao.

"Những gì chưa cấp bách thì chưa xem xét hoặc cấp bách, thiết thực nhưng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng thì chưa xem xét. Quan trọng là Chính phủ và các bộ, ngành có chuẩn bị kịp nội dung không? Không nên dục tốc bất đạt”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Các vấn đề đã rõ hiện tại là Quy hoạch tổng thể quốc gia; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); xem xét việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; một số vấn đề cấp bách khác về tài chính, ngân sách.

Về thời gian tổ chức kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu hai phương án. Trong đó trường hợp toàn bộ nội dung trình tại kỳ họp bất thường được xem xét xong trong tháng 12/2022 và đủ điều kiện trình thì đề nghị tổ chức họp trước Tết Nguyên Đán (đầu tháng 1/2023), phù hợp với thời điểm các địa phương phải tập trung vào việc triển khai công tác năm 2023 và các hoạt động trước Tết Nguyên Đán.

Tại phiên họp, cũng như đa số ý kiến đại biểu đề xuất phương án tổ chức kỳ họp bất thường sớm nhất có thể, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất sẽ tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2 trong thời gian tuần đầu tháng 1/2023, sau khi nghỉ Tết Dương lịch, có thể họp trực tuyến hoặc tập trung, cần cân nhắc kỹ thêm cho phù hợp.

Kỳ họp bất thường 'chỉ xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách' ảnh 2

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Xem xét, thông qua 6 dự án luật tại kỳ họp thứ 5

Đánh giá về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Quốc hội cơ bản thống nhất với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, đồng thời đề nghị Tổng Thư ký căn cứ ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, các báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri vừa qua để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng báo cáo này, gửi đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan.

"Chúng ta đã tiếp tục theo định hướng đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội, giải quyết một khối lượng lớn công việc mà thời gian được rút ngắn hơn so với thông lệ... Đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng phát huy dân chủ và tăng tính pháp quyền XHCN Việt Nam", Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định, mọi ý kiến của đại biểu Quốc hội đều được tổng hợp, tiếp thu, giải trình, kể cả những ý kiến thảo luận tại tổ. Quốc hội rất cầu thị, lắng nghe, qua đây càng thấy được vai trò đại biểu Quốc hội là trung tâm trong hoạt động của Quốc hội...

Về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Tổng Thư ký Bùi Văn Cường cho biết, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; cho ý kiến 6 dự án luật. Trong đó, bố trí thời gian thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) như đã thực hiện tại Kỳ họp thứ 4.

Đối với các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; thực hiện giám sát chuyên đề; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024…

Dự kiến Quốc hội làm việc trong 17 ngày; họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày thứ hai, 22/5/2022 (do ngày 20/5 là thứ Bảy) và bế mạc vào ngày 13/6/2023. Trong đó, đề nghị không bố trí Quốc hội làm việc ngày thứ Bảy, Chủ nhật để có thời gian nghiên cứu tài liệu, các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý các nội dung trước khi trình Quốc hội thông qua.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 3 dự án: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân. Hiện nay, Chính phủ chưa có đề nghị bổ sung 3 dự án luật này, do đó, đề nghị Chính phủ thực hiện các quy trình, thủ tục xây dựng pháp luật bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, ngày 10/9/2022 Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến, Đảng đoàn Quốc hội chủ trì, phối hợp Ban cán sự đảng Chính phủ nghiên cứu ý kiến của Bộ Chính trị và ý kiến của các cơ quan. Ngày 27/11, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 7967 thông báo ý kiến của Thủ tướng, giao Bộ trưởng Bộ Công an thừa uỷ quyền của Thủ tướng, thay mặt Chính phủ báo cáo và có tờ trình báo cáo về các dự án luật nêu trên.

Luân Dũng (Tiền Phong)

Link nội dung: https://www.nongthonvaphattrien.vn/ky-hop-bat-thuong-chi-xem-xet-quyet-dinh-nhung-van-de-cap-bach-a3070.html