Đào tạo tập huấn Khuyến Nông 2022

Trong khuôn khổ nhiệm vụ "Đào tạo tập huấn Khuyến Nông 2022", Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp đã kết hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Bắc Kạn tổ chức 01 lớp tập huấn "Tập huấn hướng dẫn xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm phục vụ phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị" từ ngày 11/10/2022 đến ngày 13/10/2022. Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 30 học viên là nông dân, thành viên và ban quản trị các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.


Thực hành viết bài quảng bá sản phẩm OCOP của HTX

Nghiệm vụ "Đào tạo tập huấn Khuyến Nông 2022" tập trung vào 02 nội dung là đào tạo nông dân về sản phẩm OCOP, chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc (04 lớp) và tập huấn về kinh tế tuần hoàn & sản xuất nông nghiệp hữu cơ (02 lớp).


Thực hành truy xuất nguồn gốc tại cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP

Các lớp tập huấn được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông các tỉnh Yên Bái, Hà Nam, Bắc Kạn và Thái Nguyên tổ chức. Với đông đảo và đa dạng thành phần học viên tham gia là nông dân, chủ trang trại, thành viên THT/HTX, ban quản trị HTX, cộng tác viên khuyến nông, cán bộ kỹ thuật và cán bộ khuyến nông.

 

Diễn đàn Văn hoá Doanh nhân Việt Nam 2022 với Chuyển đổi số (P1)

Trong khóa tập huấn, học viên được giới thiệu về sản phẩm và chương trình OCOP, chuỗi giá trị và hệ thống truy xuất nguồn gốc. Ngoài nội dung lý thuyết, học viên còn được thực hành tạo mã QR code, viết bài quảng bá sản phẩm và hoạt động của HTX.

Qua 02 ngày tập huấn lý thuyết, học viên được tạo cơ hội tham quan và thực hành truy xuất nguồn gốc tại cửa hàng trưng bày sản phẩm OCOP (tp. Bắc Kạn), tham quan học tập mô hình sản xuất sản phẩm OCOP tại HTX Tài Hoan về sản phẩm miến dong và HTX Trồng Cây Ăn Quả về sản phẩm quả quýt (huyện Na Rì).


Tham quan học tập tại HTX Tài Hoan huyện Na Rì

Qua khóa tập huấn học viên được trang bị thêm kiến thức về phát triển sản phẩm nông nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, học hỏi kinh nghiệm của các HTX đã thành công trong việc thương mại hóa sản phẩm tại địa phương và xuất khẩu sản phẩm ra thế giới.


Tham quan học tập tại HTX Trồng Cây Ăn Quả huyện Na Rì

Bên cạnh đó, học viên còn đánh giá cao nội dung khóa tập huấn rất thiết thực và bổ ích, giảng viên có nhiều kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy phù hợp, công tác chuẩn bị hậu cần chu đáo và mong muốn có thêm những khóa tập huấn như vậy để tiếp thu thêm các kiến thức mới cũng như xây dựng mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hoàng Xuân Trường

Link nội dung: https://www.nongthonvaphattrien.vn/dao-tao-tap-huan-khuyen-nong-2022-a2619.html