Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tháng 07 năm 2022

Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam đạt chỉ số ISSN 1859 - 4700 và được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm công bố công trình khoa học.

Với phương chân chung tay vì một nền "Nông nghiệp sinh thái - bền vững, Nông thôn hiện đại - đáng sống, Nông dân chuyên nghiệp - văn minh", Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam đã thu hút sự quan tâm cộng tác của các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý, cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân, Chủ nhà vườn và bạn đọc thân thiết trong và ngoài nước. 

5f3eab1564dba185f8ca-1661250083.jpg
Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tháng 07 năm 2022

Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tháng 07 năm 2022 với chủ đề "Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân trong tình hình mới" nhiều nội dung tin bài hấp dẫn:

1. Đôi dòng tâm sự cùng các nhà báo viết về Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân - Xích Lô;

2. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân - Ban Biên tập;

3. Tình cảm thiêng liêng của Bác Hồ với thương binh liệt sĩ - Vương Xuân Nguyên;

4. Vai trò của hợp tác xã trong chuỗi giá trị và vùng nguyên liệu đạt chuẩn - Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Thị Phương, Vũ Thế Anh;

5. Phân tích chuỗi giá trị cá tra tỉnh An Giang dưới tác động của dịch COVID19 - Phạm Đức Thịnh, Đỗ Huy Thiệp, Nguyễn Thị Lê Nghi;

6. An ninh lương thực trong xu thế toàn cầu và ở Việt Nam - TS. Lê Thành Ý;

7. Sửa đổi luật đất đai cần dựa trên những luận cứ khoa học nào - PGS.TS Vũ Trọng Khải;

8. Xây dựng một hệ thống kiểm soát ATTP hiện đại - PGS.TS Phạm Hải Vũ;

9. Chính sách phát triển mang tính đột phá để xây dựng nền nông nghiệp công nghiệp cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu hiện nay - PGS.TS Vũ Trọng Khải;

10. Về thăm quê hương huyền thoại mẹ Việt Nam anh hùng - Quyết Tuấn;

11. Hà Nội: Tìm giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề bền vững trước yêu cầu mới - Bùi Văn Mạnh;

12. Làm thế nào để thể chế hóa nội dung của các nghị quyết 18, 19, 20 của Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ 5 khóa 13 - PGS.TS Vũ Trọng Khải;

13. Dung hòa biến đổi khí hậu với chuyển đổi xanh trong chính sách kinh tế của giai đoạn tới - TS. Lê Thành Ý;

14. Phát triển du lịch nông thôn, trọng tâm là du lịch làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và Giải pháp - Xuân Nguyên + Trang Viên;

15. Nghiên cứu và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở TP. Hồ Chí Minh: Kết quả và những vấn đề đặt ra - Nguyễn Lê;

16. Năng lực cạnh tranh ngành hàng cá tra tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập - Đỗ Huy Thiệp, Phạm Đức Thịnh và Ngô Sỹ Đạt.

Trang Viên

Link nội dung: https://www.nongthonvaphattrien.vn/tap-chi-khoa-hoc-phat-trien-nong-thon-viet-nam-thang-07-nam-2022-a2000.html